Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
การรับเรื่องร้องเรียน / บริการประชาชน View : 3754
ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเรื่องที่หยิบยกเพื่อตรวจสอบการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของ กสม. มีกระบวนการตามแผนภูมิ ดังนี้
ขั้นตอนและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน-(1).jpg

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1215513
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1062
คน