Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน View : 1725
ผังรายการส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน
ลำดับที รายการ รูปแบบรายการ คลื่น วัน/เวลา ฟังรายการย้อนหลัง
1. คุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สนทนากับวิทยากรรับเชิญ วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz ทุกวันพุธ เวลา 21.00 - 21.30 น. ไฟล์ล่าสุด ดูรายการทั้งหมด
2. หยิบมาถก ยกมาคุย หยิบมาถก ยกมาคุย 101.5 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 -16.30 น. ไฟล์ล่าสุด ดูรายการทั้งหมด

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1581251
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1838
คน