Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai

เพลงคน
ให้สังคมเป็นธรรมย้ำตระหนัก ให้บ้านเมืองมีหลักมีศักดิ์ศรี
ให้ผู้คนเป็นธรรม ครองความดี มีสิทธิ เสรี ที่แท้จริง...
ร่วมพิทักษ์สิทธิมนุษยชน มีศักดิ์ศรีความเป็นคนต้องใหญ่ยิ่ง
โลกจะต้องมีหลักให้พักพิง ด้วยความจริง ความงาม และความดี 
 
คนกี่คนเกิดมานั้น ทุกคนเป็นคนเหมือนกัน
ต่างกันเพียงเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติและศาสนา
จะยากดีมีจนสูงดำต่ำไร้ราคา
แต่ศักดิ์ศรีคุณค่าของคนเหมือนกัน

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3031089
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
106
คน