Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai

เพลงสุดทางที่โค้งฟ้า
ธอ ผู้แสนไกล ในเนาไพร พงพนา ทิวเขาสูงเสียดฟ้า ที่โค้งฟ้าเดินมาสุดทาง
ต่างกัน สักเพียงไหน ในหัวใจเราไม่ห่าง ที่โค้งฟ้าเดินมาสุดทาง ไม่เวิ้งว้าง ใจเราใกล้กัน
ต่างกันเพียงภาษา วาจา แต่แววตาสื่อถึงกัน ต่างกันเพียงเผ่าพันธุ์ ชาติพันธุ์ แต่รูปพรรณเราเหมือน ๆ กัน
ขอใจเรามีสัมพันธ์ ที่ขวางกั้น แตกต่างกันไม่มีความหมาย แม่เธอจะอยู่แสนไกล เรายังได้มาพบกัน 
ร่วมใจมุ่งไปสร้างสรรค์ ต่อเติมผันที่โค้งฟ้าคราม จับมือเดินไปด้วยกัน แบ่งปันมาทุกข์ไม่ห่าง
ที่โค้งฟ้า เดินมาสุดทาง จุดเริ่มร่วมทางประสานใจเราทุกคน

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3031092
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
109
คน