Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai

เพลง สู้เพื่อสิทธิ
เคยได้ยิน เขาพูดกัน  ว่าสิทธิ สำคัญไฉน         
ก็ไม่เคย คิดเฉลียวใจ  จนได้ กระทบกับตัว 
เมื่อมี ภัยร้าย เข้ามา  สร้างปัญหา ชุมชน รอบตัว       
ชาวบ้าน พากัน หวาดกลัว  ชีวิตมืดมัว จะให้พึ่งพาใคร   จะไปพึ่งพาใคร...
* มันคงถึงเวลา  เราต้องลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องสิทธิ 
มันคงได้เวลา เราต้องลุกขึ้นมาปกป้องชีวิต 
แลกกับความเป็นธรรมด้วยชีวิต  เราสู้เพื่อสิทธิ  สู้เพื่อชุมชน...(เราสู้เพื่อสิทธิ เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นคน...) 
รู้ร้อน รู้หนาว  รู้เรื่องราว ปัญหาชุมชน 
ก็ใครเล่า จะอดทน นั่งนิ่งมอง พี่น้อง ถูกคุกคาม 
เมื่อมีภัยร้ายเข้ามา สร้างปัญหาชุมชนรอบตัว  ต้องอุทิศตน และรวมตัว ไม่ต้องหวาดกลัว เราจะสู้ด้วยกัน …

Solo : ……………………………………………..(ซ้ำ * )

ขออย่าละทิ้งพวกเขา  ให้เผชิญปัญหาเพียงลำพัง 
หากไม่สู้ปัญหาคงประดัง จะฝากฝังสิ่งใดให้ลูกหลาน 
เมื่อมีภัยร้ายเข้ามา สร้างปัญหาชุมชนรอบตัว  ต้องอุทิศตน และรวมตัว ไม่ต้องหวาดกลัว เราจะสู้ด้วยกัน …

(ซ้ำ *)


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3031061
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
78
คน