Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 35
กสม. ฉัตรสุดา ประณามผู้กระทำความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแสดงความเสียใจต่อผู้ที่สูญเสีย
logo-กสม-เล็ก3-5.jpg
ข่าวแจก

เรื่อง  กสม. ฉัตรสุดา ประณามผู้กระทำความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 และแสดงความเสียใจต่อผู้ที่สูญเสีย  
 
          สืบเนื่องจากที่ปรากฏมีสื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวว่า  เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑  เกิดเหตุลอบวางระเบิดบริเวณหน้าตลาดสดพิมลชัย หน้าร้านค้าส่ง ซอย ๓ เขตเทศบาลนครยะลา ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  เบื้องต้นพบมีผู้เสียชีวิต ๓ ราย และมีผู้บาดเจ็บ ๙ ราย  เจ้าหน้าที่นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลา  นั้น
          นางฉัตรสุดา  จันทร์ดียิ่ง  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ที่เสียชีวิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ รวมไปถึงครอบครัวของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนความห่วงใยในสวัสดิภาพของประชาชนในพื้นที่  และขอประณามการกระทำของผู้ก่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม ผิดต่อกฎหมาย ละเมิดสิทธิมนุษยชน และหลักมนุษยธรรมซึ่งเป็นหลักสากลที่ทุกฝ่ายต้องยึดถือ  
          นางฉัตรสุดา  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในฐานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในอันที่จะส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและปกป้องหลักการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย สิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคลและส่วนรวมอันจะละเมิดมิได้  จึงขอเสนอแนะให้ทุกภาคส่วนคำนึงและควรปฏิบัติ กล่าวคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินตามกฎหมายอย่างรวดเร็ว  รวมถึงเพิ่มมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนในพื้นที่ให้เข้มงวดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กลุ่มเด็ก สตรี และประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับการคุ้มครอง  เพื่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข ด้วยความร่วมมือของภาคประชาชน ในการเฝ้าระวัง และการป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรง เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ให้กลับคืนมา
          ในส่วนของตนจะเฝ้าติดตามสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างใกล้ชิด และจะดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อให้เกิดการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อไป  นางฉัตรสุดา ฯ กล่าว
                                                               
                                                                                     สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒๒ มกราคม  ๒๕๖๑
22/01/2561

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1581253
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1840
คน