Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 124
กสม. ประกายรัตน์ฯ เรียกร้อง ครม. – รัฐสภา เร่งออกกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและ การกระทำให้บุคคลสูญหายโดยเร็ว พร้อมสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ICPPED และเยียวยาครอบครัวบิลลี่
กสม. ประกายรัตน์ฯ เรียกร้อง ครม. – รัฐสภา เร่งออกกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระทำให้บุคคลสูญหายโดยเร็ว พร้อมสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
ICPPED
และเยียวยาครอบครัวบิลลี่
 
                วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะรักษาการประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พบหลักฐานเชื่อมโยงคดีการหายตัวไปของนายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ แกนนำประชาชนชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก บางกลอยว่า ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของนายพอละจี และขอแสดงความชื่นชมการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการสืบสวนสอบสวนอย่างยากลำบาก จนกระทั่งได้พบหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงว่านายพอละจีฯ น่าจะเสียชีวิตแล้ว และสนับสนุนให้เร่งดำเนินการต่อไปเพื่อนำกลุ่มบุคคลที่กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว
                นางประกายรัตน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พยายามผลักดันให้รัฐบาลออกกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย เพราะเห็นว่าเป็นกฎหมายสำคัญที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมของไทยโดยในเดือนมกราคม ที่ผ่านมา กสม. ได้มีข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติมต่อร่างกฎหมายดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  โดยเฉพาะการกำหนดเรื่องการรับผิดของผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนรับรู้การกระทำผิดของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT ) ที่ประเทศไทยเป็นภาคีแต่ร่างกฎหมายดังกล่าวได้ตกไป
                “ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็ว และขอให้คณะรัฐมนตรีเร่งเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ (International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance: ICPPED) เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันทางกฎหมายและแสดงเจตนารมรณ์ที่ชัดเจนในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน” รักษาการประธาน กสม. กล่าว
                ท้ายสุด นางประกายรัตน์ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณามาตรการเยียวยาที่รวดเร็วและเป็นธรรมต่อครอบครัวของนายพอละจี เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัว รวมทั้งคุ้มครองให้ปลอดภัยจากการถูกข่มขู่ คุกคาม ที่จะทำให้สังคมไทยมีศรัทธา ยึดมั่นต่อหลักนิติรัฐและกระบวนการยุติธรรมของไทย
ตามเอกสารแนบ

04/09/2562

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2677586
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
332
คน