Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 113
กสม. แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของประชาชนจากปฏิบัติการทหารบนเทือกเขาตะเว จ.นราธิวาส แนะ จนท. ความมั่นคงเพิ่มความระมัดระวังในปฏิบัติการและต้องอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้าน เตรียมจัดทำข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้เสนอรัฐบาล
            ตามที่ปรากฏรายงานข่าวกรณีการเสียชีวิตของประชาชน 3 ราย จากปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในสังกัดกองทัพภาคที่ 4 บนเทือกเขาตะเว จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 หน่วยงานความมั่นคงโดย พล.ท. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ออกมาแสดงความเสียใจและยอมรับความผิดพลาดในเหตุการณ์ดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นการกระทำที่เกิดจากการสำคัญผิดของเจ้าหน้าที่ในแผนปฏิบัติการกดดันบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มคนร้ายในพื้นที่ป่าภูเขา พร้อมให้คำมั่นในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมอบหมายให้คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยกองทัพภาคที่ 4 ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงคู่ขนานไปด้วย นั้น
            คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียชีวิตจากการปฏิบัติการซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด อันถือเป็นเหตุเศร้าสลดที่ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่งและสนับสนุนแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ได้ให้คณะกรรมการต่าง ๆ เข้าตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
            ในขณะเดียวกัน กสม. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือและเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต พร้อมเปิดเผยรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็ว รวมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงใช้ความระมัดระวังและควรรอบคอบในการปฏิบัติการในทุกพื้นที่และทุกกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนให้มากขึ้น และพึงอาศัยความร่วมมือและความเชื่อมั่นจากประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
            อนึ่ง กสม. มีความห่วงใยและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา กสม. ได้หยิบยกเหตุการณ์ยิงโจมตีป้อมยามจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จังหวัดยะลา ขึ้นมาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของ กสม. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว จะนำมาจัดทำรายงานข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ตามเอกสารแนบ

19/12/2562

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2825627
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
2989
คน