Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 40
ประธาน กสม. ประณามเหตุระเบิดในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดยะลา – สนับสนุนให้รัฐเร่งจับตัวผู้กระทำผิด จัดตั้งศูนย์สิทธิฯ ของ กสม. ในพื้นที่ จชต. เพื่อเฝ้าระวังปัญหา และปฏิเสธการใช้ความรุนแรง
ประธาน กสม. ประณามเหตุระเบิดในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดยะลา – สนับสนุนให้รัฐเร่งจับตัวผู้กระทำผิด จัดตั้งศูนย์สิทธิฯ ของ กสม. ในพื้นที่ จชต. เพื่อเฝ้าระวังปัญหา และปฏิเสธการใช้ความรุนแรง
 
                 จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ตู้เอทีเอ็ม และเผายางรถยนต์ ในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดยะลา เมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เบื้องต้นมีรายงานว่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บหลายราย มีทั้งเด็ก เยาวชน และสตรี นั้น
                นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวประณามการก่อเหตุความรุนแรงดังกล่าว ที่ส่งผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบและตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม ผิดกฎหมาย และละเมิดต่อสิทธิในชีวิต และร่างกาย อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง จึงขอให้ผู้ก่อเหตุหรือผู้อยู่เบื้องหลัง ยุติการกระทำความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์
                ประธาน กสม. ขอสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานความมั่นคง เร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวน เพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว มีมาตรการป้องกันการก่อวินาศกรรมทำลายทรัพย์สินของทางราชการ และประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วไป ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและเยียวยาแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างทั่วถึง
                นายวัส กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น ตั้งอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานีขึ้น  ทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพื่อทำงานเชิงรุกในการเฝ้าระวังสถานการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ในพื้นที่ กับคุ้มครองและส่งเสริมในการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น
                “ปัญหาความไม่สงบและความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา ต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง และปลูกฝังค่านิยมการปฏิเสธการใช้ความรุนแรง และการใช้ยุทธวิธีโจมตีสาธารณะที่สร้างความหวาดกลัว เพราะการใช้ความรุนแรงไม่เคยแก้ปัญหา แต่กลับจะยิ่งเพิ่มระดับความรุนแรงของความแตกแยกในสังคมมากยิ่งขึ้น” นายวัส กล่าว
ตามเอกสารแนบ

21/08/2562

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2679055
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
47
คน