Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 35
เลขาธิการ กสม. รับเรื่องร้องเรียน กรณี “นายเอกชัย อิสระทะ” ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์กักขัง ในการร่วมเวทีประชาพิจารณ์ประทานบัตรเหมืองหิน จ. พัทลุง - เตรียมประสาน สตช. คุ้มครองความปลอดภัย - แนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนกระบวนการรับฟังความเห็น
เลขาธิการ กสม. รับเรื่องร้องเรียน กรณี “นายเอกชัย อิสระทะ” ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์กักขัง
ในการร่วมเวทีประชาพิจารณ์
ประทานบัตรเหมืองหิน จ. พัทลุง
- เตรียมประสาน สตช. คุ้มครองความปลอดภัย - แนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนกระบวนการรับฟังความเห็น
                วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับเรื่องร้องเรียนจากนายเอกชัย อิสระทะ เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) กรณีที่นายเอกชัย ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์กักขังหน่วงเหนี่ยวเพื่อไม่ให้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยขอให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินการดังนี้ (๑) ดำเนินการประสานการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน อันมีหลักการและแนวปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคลกลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคม (๒) ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีถูกข่มขู่ คุกคาม และ(๓) ตรวจสอบกระบวนการรับฟังความคิดเห็นการขอประทานบัตรเหมืองแร่ดังกล่าวว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่
                นายโสพล กล่าวภายหลังรับเรื่องร้องเรียนว่า การส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคม ซึ่งถือเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับอย่างสากล ปัจจุบันรูปแบบการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีหลากหลายขึ้น เช่น โทรศัพท์ข่มขู่ การไปที่บ้านหรือการเข้าหาครอบครัว เพื่อให้เกิดความหวาดกลัว  การดักฟังโทรศัพท์ ติดตามความเคลื่อนไหว การเสนอผลประโยชน์ การอุ้มฆ่าหรือการลอบสังหาร หรือ การฟ้องร้องเพื่อยุติการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า “การดำเนินคดีทางยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ (SLAPP)”  เป็นต้น โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายกรณี ซึ่ง กสม. ได้ตรวจสอบและจัดทำข้อเสนอแนะถึงคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการป้องกัน แต่ปัจจุบันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก         
                “สำหรับกรณีนายเอกชัย สำนักงาน กสม. จะเร่งดำเนินการประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในกระบวนการชี้ตัวผู้ถูกกล่าวหาซึ่งจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนายเอกชัยเป็นสำคัญ รวมทั้งประสานการคุ้มครองไปยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อให้ดำเนินการเรื่องการคุ้มครองพยานและการเยียวยาผู้ถูกละเมิด นอกจากนี้ จะมีหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้ทบทวนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาให้ประทานบัตรกรณีดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรอง” นายโสพล กล่าว
ตามเอกสารแนบ

20/08/2562

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2679055
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
47
คน