Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 649
ขอประณามการใช้ความรุนแรง ไร้มนุษยธรรมต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20/02/2559
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
เรื่อง ขอประณามการใช้ความรุนแรง ไร้มนุษยธรรมต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนผู้บริสุทธิ์
 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
               คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความกังวลต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดมา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ด้วยอาวุธสงคราม และการกระทำที่ทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และป่าเถื่อน  เช่น การใช้ระเบิดสังหารในที่ชุมชน การใช้อาวุธสงครามสังหารเด็กและสตรี รวมถึงลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายของผู้ที่บริสุทธิ์แล้ว ยังเกิดความเศร้าสลดใจแก่ผู้ที่พบเห็นและสังคมโดยรวม  โดย กสม. ขอแสดงความเสียใจ อย่างสุดซึ้งต่อทุกเหตุการณ์ ต่อทุกชีวิตและร่างกาย ต่อทุกครอบครัวที่สูญเสียดังกล่าว
 
               เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๘.๑๐ น. ได้มีกลุ่มคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี (เฉพาะกิจ ๓๓) บริเวณอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี จนเป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเฉพาะกิจดังกล่าวที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๒ ราย  และมีประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเป็นเด็กชายอายุเพียง ๗ ปี      เด็กหญิงอายุ ๑๒ ปี และผู้หญิง ยังความสลดเสียใจต่อการกระทำที่โหดร้าย  ไร้มนุษยธรรม  ดังปรากฏเป็นข่าวแล้ว นั้น

               คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและปกป้องหลักการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย อันจะละเมิดมิได้ ขอประณามการกระทำที่โหดร้าย  ไร้มนุษยธรรม  เช่นนี้  อีกทั้งขอให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้เสียสละ และกล้าหาญในการปกป้องประเทศชาติ   และขอเสนอแนะให้ทุกภาคส่วนคำนึงและควรปฏิบัติดังนี้

               ๑.ขอให้ผู้ที่ก่อเหตุการณ์ความรุนแรงได้ยุติการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม ผิดกฎหมาย และละเมิดสิทธิมนุษยชนทันที  เพราะการกระทำดังกล่าวนอกจากจะละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อมนุษยธรรมอีกด้วย  

               ๒. ขอสนับสนุนให้รัฐบาล  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน  ภาค ๔ ส่วนหน้า  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานด้านความมั่นคง ในการเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายอย่างรวดเร็ว  เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนดำรงชีวิตอย่างปกติสุข

               ๓. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ต้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาความเสียหาย อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ดำเนินการฟื้นฟูสภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวจากเหตุการณ์ดังกล่าว   

               ๔. ประชาชนและทุกภาคส่วนของชุมชน จะต้องช่วยกันสอดส่อง  และระมัดระวังถึงภยันตรายทั้งปวงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต  ร่างกาย  และทรัพย์สิน จากการก่อความไม่สงบในพื้นที่   และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรง และแนวทางอยู่ร่วมกันในฐานะประชาชนชาวไทยอย่างสันติสุข

               ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะติดตามสถานการณ์และติดตามผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์  อีกทั้งจะดำเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และนำเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบในโอกาสต่อไป
 
                                                               คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                                                                               ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   
20/02/2559

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1316604
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
633
คน