Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 106
ประณามคนร้ายลอบวางระเบิดที่ตลาดสดพิมลชัย จังหวัดยะลา
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง ประณามคนร้ายลอบวางระเบิดที่ตลาดสดพิมลชัย จังหวัดยะลา
          คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความกังวลและห่วงใยต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด รวมถึงการกระทำที่ทารุณโหดร้ายและไร้มนุษยธรรม อันก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ เป็นความเศร้าสลดแก่ผู้ที่พบเห็นและสังคมโดยรวม และเมื่อเช้าตรู่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีการลอบวางระเบิดบริเวณหน้าตลาดสดพิมลชัย เขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็นเหตุให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต ๓ ราย และบาดเจ็บอีกกว่า ๒๐ รายนั้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้ประสบเหตุทุกท่าน
          คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีบทบาทและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน ขอประณามการกระทำของผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่ไร้มนุษยธรรม ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมสากล ตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอให้ทุกภาคส่วนคำนึงและควรปฏิบัติดังนี้
          ๑. ให้รัฐบาลหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและแถลงความคืบหน้าให้สาธารณชนรับทราบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายและความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมไทย
          ๒. ให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาผู้เสียหายและครอบครัว ตลอดจนเพิ่มมาตรการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนในพื้นที่ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการคุ้มครองเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและประชาชนผู้บริสุทธิ์ ให้ได้รับหลักประกันในเรื่องความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุข เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ให้กลับคืนมาโดยเร็ว
                   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
สำเนาฉบับ PDF (คลิกที่นี่)
23/01/2561

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2068266
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
301
คน