Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 296
เรื่อง การปฏิบัติการจับกุมพระธัมมชโยที่วัดพระธรรมกาย
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 
เรื่อง การปฏิบัติการจับกุมพระธัมมชโยที่วัดพระธรรมกาย
 
-------------------------------------------------------
 
 ​            ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่อื่น เข้าปฏิบัติงานติดตามจับกุมพระธัมมชโยตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่ ๕/๒๕๖๐ ที่ประกาศให้วัดพระธรรมกายและพื้นที่โดยรอบตามที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมมาอย่างต่อเนื่อง นั้น
 
​            บัดนี้มีความเคลื่อนไหวต่อต้านจากพระสงฆ์ของวัดพระธรรมกายและศิษยานุศิษย์ด้วยการปิดทางเข้าออกวัด มีการกล่าวอ้างว่าภายในวัดขาดแคลนยาและอาหาร มีผู้ป่วยถึงแก่ความตายเนื่องจากทำการช่วยเหลือไม่ทัน การที่เจ้าหน้าที่พยายามนำกำลังเข้ากดดันประกอบกับพระภิกษุสงฆ์และศิษยานุศิษย์ของวัดพระธรรมกายทำการต่อต้านอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเผชิญหน้าและอาจส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้นได้
 
​            คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดและมีความกังวลว่าเหตุการณ์จะบานปลายนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงและเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นภายใต้หลักนิติธรรมโดยคำนึงถึงสาระสำคัญแห่งหลักการสิทธิมนุษยชน จึงเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ดังนี้
 
            ​๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควรใช้ความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่อาจนำไปสู่การปะทะกันอย่างรุนแรงและพิจารณาใช้มาตรการที่เหมาะสมพอสมควรแก่เหตุในการติดตามจับกุมผู้ต้องหา ประการสำคัญการปฏิบัติการใดๆ ต้องให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
​            ๒. พระสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ควรใช้สติและอยู่ในความสงบ หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและหรืออาจนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงและขอเรียกร้องให้มหาเถรสมาคมได้มีบทบาทในการแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกที่เหมาะสม
            ๓. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามและวัดพระธรรมกายควรมีความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ทั้งนี้ควรให้มีองค์กรอื่นรวมทั้งภาคประชาสังคมเข้าร่วมเป็นพยานในการปฏิบัติงานตรวจค้นเพื่อหาบุคคลตามหมายจับ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และหากไม่พบบุคคลดังกล่าวในชั้นนี้ให้ยุติการตรวจค้นและยกเลิกการกำหนดให้วัดพระธรรมกายและพื้นที่โดยรอบวัดเป็นพื้นที่ควบคุมตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๕/๒๕๖๐ โดยการติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับให้บังคับใช้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป
 
​                                           คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                                            ๕  มีนาคม ๒๕๖๐
05/03/2560

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2057305
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1728
คน