Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 325
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่อง ความห่วงใยต่อกรณีนักกิจกรรมการเมืองถูกทำร้าย และขอให้หน่วยงานของรัฐนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
เรื่อง ความห่วงใยต่อกรณีนักกิจกรรมการเมืองถูกทำร้าย
และขอให้หน่วยงานของรัฐนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว
 
            ตามที่ปรากฏข่าวว่า เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ ‘จ่านิว’ นักกิจกรรมการเมือง ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์รุมทำร้ายที่บริเวณปากซอยใกล้บ้านพักจนได้รับบาดเจ็บสาหัส นั้น
            คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการส่งเสริมการเคารพ และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากในห้วงเวลาที่ผ่านมา นักกิจกรรมการเมืองที่มีความเห็นต่างได้ถูกทำร้ายมาเป็นระยะ ๆ และหลายกรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมได้ ขณะที่กรณีของนายสิรวิชญ์หรือจ่านิว ถือได้ว่าเป็นกรณีรุนแรง เพราะเหตุเกิดในเวลากลางวันในพื้นที่สาธารณะ ยิ่งไปกว่านั้นในสื่อสังคมออนไลน์ยังมีกลุ่มผู้เห็นต่างจากนักกิจกรรมเหล่านี้ด้วยการแสดงความยินดี สะใจ หรือเห็นว่าเป็นเรื่องที่ผู้ตกเป็นเหยื่อสร้างสถานการณ์ขึ้นเอง เพื่อหวังผลทางการเมือง อันเป็นเรื่องน่าเศร้าเสียใจอย่างยิ่ง
             อย่างไรก็ดี กสม. ขอย้ำว่า เพื่อการรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันของทุกคนในสังคมตามรัฐธรรมนูญไทยและพันธกรณีระหว่างประทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี บุคคลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะ หรือมีความเห็นทางการเมืองแตกต่างกันอย่างไร หากการกระทำหรือการแสดงออกนั้น ยังอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย  สมควรที่บุคคลเหล่านั้นจะสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็นหรือกระทำกิจกรรมได้โดยมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย หรือแม้แต่หากมีบุคคลใดกระทำผิดกฎหมาย บุคคลอื่นก็ไม่อาจกระทำการนอกกฎหมาย ใช้ความรุนแรงต่อบุคคลที่ตนเห็นว่ากระทำความผิดได้ เพราะนอกจากจะเป็นวิธีที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังจะนำสังคมไปสู่ความรุนแรงถึงขั้นที่ไม่มีผู้เคารพกฎหมาย และไม่มีใครในสังคมที่จะมั่นใจได้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยอีกต่อไป
             จากเหตุการณ์ดังกล่าว กสม. จึงขอเรียกร้องให้ภาคส่วนต่าง ๆ พึงปฏิบัติดังนี้
            ๑. ขอให้รัฐบาลให้ความสำคัญแก่กรณีที่เกิดขึ้นรวมทั้งกรณีอื่นก่อนหน้านี้ โดยเร่งรัดหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่า ใครเป็นผู้กระทำผิด และกระทำไปด้วยจุดมุ่งหมายหรือแรงจูงใจใด แล้วรีบดำเนินการฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจขอให้พิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิดโดยเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่า จะไม่มีผู้ใดสามารถกระทำการเหนือกฎหมายได้ รวมทั้งให้การเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม เพื่อมิให้เหตุการณ์ต่าง ๆ ลุกลามบานปลายจนอาจนำความไม่สงบมาสู่สังคม
            ๒. ขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการตามข้อ ๑ และควบคุมอย่างจริงจังมิให้มีการใช้คำพูดที่สร้างความเกลียดชังทางสื่อสังคมออนไลน์ เพราะจะทำให้สังคมแตกแยก และขาดความอดทนอดกลั้นต่อความเห็นต่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น
            ๓. ขอให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของกันและกันตามกฎหมาย ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ปฏิเสธการใช้ความรุนแรง และการใช้คำพูดที่สร้างความเกลียดชัง และช่วยกันรณรงค์สร้างสังคมให้กลับสู่ขันติธรรม ยืดหยุ่น และเปิดกว้างต่อความแตกต่าง อันเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยที่ได้รับการยกย่องมาช้านาน
ตามเอกสารแนบ

29/06/2562

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2677576
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
322
คน