Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 68
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ประณามการวางกับระเบิดในพื้นที่สวนยางพาราจังหวัดยะลา
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง ประณามการวางกับระเบิดในพื้นที่สวนยางพาราจังหวัดยะลา
 
​​                นับตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2561 ได้เกิดเหตุระเบิดในบริเวณสวนยางพารา พื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 5 ครั้ง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจากการฝัง ‘กับระเบิด’ ไว้ในบริเวณสวนยางพาราเป็นเหตุให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งสิ้นจำนวน 5 ราย
                คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอแสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับบาดเจ็บจากการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม ผิดต่อกฎหมาย และละเมิดสิทธิในชีวิตด้วยการวางกับระเบิดในสวนยางพาราอันเป็นพื้นที่ทำมาหากินของเกษตรกรและเป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาอยู่เสมอ จึงเป็นการกระทำที่หวังผลทำลายล้างโดยไม่เลือกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประชาคมโลกไม่เห็นด้วยและประณามการกระทำในลักษณะดังกล่าว ส่งผลให้มีการจัดทำอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต และโอน และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ค.ศ. 1997 หรือ อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (Anti-Personnel Mine Ban Convention) ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2542
                กสม.มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งและขอประณามการกระทำของผู้ก่อเหตุการณ์ความรุนแรงด้วยการวางกับระเบิดหรือทุ่นระเบิดสังหารบุคคลผู้บริสุทธิ์ในครั้งนี้
                อนึ่ง กสม. จะติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างใกล้ชิดโดยหวังว่าทุกภาคส่วนจะร่วมกันดำเนินการใด ๆ เพื่อระงับ ยับยั้ง ภยันตรายทั้งปวงที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและความสงบสุขอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องต่อไป
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
7 กรกฎาคม 2561
07/07/2561

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1799765
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
3231
คน