Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 110
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ประณามการลอบยิงเยาวชนและสตรีผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง ประณามการลอบยิงเยาวชนและสตรีผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
 
                จากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนลอบยิงประชาชนบริเวณบ้านปะลุกาสาเมาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ๒ ราย คือ นางนิตยา แก่นเรือง อายุ ๔๐ ปี และ นางสาวอัจฉริยา แก่นเรือง อายุ ๑๘ ปี ซึ่งเป็นบุตรสาว เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น
                คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสีญและญาติมิตรของผู้สูญเสียเป็นอย่างยิ่ง และขอประณามการกระทำของผู้ก่อเหตุความรุนแรงในครั้งนี้ที่ได้กระทำความรุนแรงต่อเยาวชนและสตรีผู้บริสุทธิ์ อันถือเป็นการกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ผิดต่อกฎหมาย ละเมิดต่อสิทธิในชีวิตและร่างกาย และหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
                กสม. จึงขอแสดงความห่วงใยและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายดำเนินการ ดังต่อไปนี้
                ๑. ขอให้ผู้ก่อเหตุหรือผู้อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุยุติการกระทำความรุนแรงต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและสตรีซึ่งมิควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงไม่ว่ากรณีใด
                ๒. ขอให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวน เพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษโดยเร็ว และพิจารณาเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
                ๓. ขอให้หน่วยงานความมั่นคงเพิ่มมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่อ่อนแอ เช่น เด็ก เยาวชนและสตรี เพื่อเรียกความเชื่อมั่นและสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการดำรงชีวิตให้เกิดขึ้น
                อนึ่ง กสม. จะติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างใกล้ชิด และพร้อมให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนที่จะนำไปสู่การคืนความสงบสุขแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
เผยแพร่โดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

13/08/2561

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2677538
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
284
คน