Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 94
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่อง ขอประณามการก่อเหตุฆาตกรรมและลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์หน้าหน่วย ตชด. สงขลา
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
เรื่อง ขอประณามการก่อเหตุฆาตกรรมและลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์หน้าหน่วย ตชด. สงขลา
 
                ตามที่ปรากฏข่าวว่าเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ มีผู้ก่อเหตุความรุนแรงและฆาตกรรม นายอมตะ สโมทานทวี อายุ ๖๒ ปี อดีตครูเกษียณอายุราชการ ก่อนโจรกรรมรถกระบะของนายอมตะไปประกอบระเบิดคาร์บอมบ์บริเวณหน้าหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สงขลา หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และเป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บ ๒ นาย นั้น
                คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการส่งเสริมการเคารพ และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ที่จะสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในทุกหนแห่ง ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อครอบครัวของนายอมตะ ผู้เสียชีวิต และขอประณามการก่อเหตุฆาตกรรมและความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนคำนึงและปฏิบัติ ดังนี้
                ๑. ขอให้ผู้ก่อเหตุการณ์ความรุนแรงยุติการกระทำที่โหดร้าย และไร้มนุษยธรรมด้วยการเข่นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ เพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรง
                ๒. ขอให้เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสืบสวน และนำผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมให้ได้โดยเร็ว และเร่งให้ความช่วยเหลือ เยียวยาความเสียหาย  ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบ และครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว 
                ๓. ขอให้รัฐบาลหามาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมในการคุ้มครองประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข โดยร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ในการสอดส่องดูแล และเฝ้าระวังเหตุการณ์ความรุนแรง
                กสม. จะติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด และพร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนเพื่อนำความสงบ และสันติสุขคืนสู่พื้นที่ภาคใต้ต่อไป
ตามเอกสารแนบ

09/01/2562

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2677603
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
349
คน