Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวกิจกรรมสำคัญและงานกิจกรรมพิเศษ
ข่าว View : 24
กสม.ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564
          เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ พระบรมมหาราชวัง


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3221674
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
2461
คน