Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 84
กสม. ชาติชายหารือร่วมแม่ทัพภาคที่ 4 ประสานความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
          วันที่ 8 พ.ย. 2561 นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พร้อมด้วยนายบุญเกื้อ สมนึก รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะทำงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา กับ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 (มภท. 4) และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (ผอ.กอ.รมน. ภาค 4) ณ ค่ายเสนาณรงค์ จังหวัดสงขลา
          นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอให้กองทัพคำนึงถึงเรื่องความกังวลและความห่วงใยของญาติผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวในระหว่างการซักถาม หากสร้างความมั่นใจต่อญาติและผู้ต้องสงสัยว่าจะไม่ถูกซ้อมหรือทรมานก็จะลดคำร้องเรียนได้ระดับหนึ่ง ส่วนเรื่องร้องเรียนที่รับเป็นคำร้องและเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของ กสม. หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือก็จะส่งผลให้รายงานผลการตรวจสอบยุติได้โดยเร็วซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศชาติด้วย
          โดยพลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มภท. 4 และ ผอ.กอ.รมน. ภาค 4 ยืนยันว่าจะให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในพื้นที่ และให้ความร่วมมือกับ กสม. ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเรื่องร้องเรียนทุกกรณีอย่างทันเหตุการณ์ โดย กสม. และพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ทุกกรณี
 


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2628958
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
394
คน