Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 169
กสม. ประกายรัตน์เป็นวิทยากรการฝึกปฏิบัติการไกลเกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งอาญา และประเด็นสาธารณะโดยใช้สถานการณ์จำลองตามบทบาท
          วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น.นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นวิทยากรบรรยาย การฝึกปฏิบัติการไกลเกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งอาญา และประเด็นสาธารณะโดยใช้สถานการณ์จำลองตามบทบาท ในโครงการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 จัดโดย สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ จัดให้กับผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนผู้ใกล่เกลี่ยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จำนวน 100 คน ณ ห้องรอยัลเจมส์ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท (The Royal Gems Golf Resort) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2625916
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
761
คน