Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 9
กสม. ประชุมร่วมกับ ผอ.องค์กรเภสัชกรรม หารือเรื่องการกระจายวิตามินโฟลิก ขนาด 400 ไมโครกรัม
          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชุมร่วมกับ นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม หารือเรื่องการกระจายวิตามินโฟลิก ขนาด 400 ไมโครกรัม เพื่อป้องกันความพิการแต่กำเนิดไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง ณ สำนักงานองค์การเภสัชกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3031005
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
22
คน