Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 50
กสม. ร่วมเวที “ข้อเสนอแนะการพัฒนาความร่วมมือเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและชุมชน” ในการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 8 ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิฯ ณ จังหวัดเชียงราย
          วันที่ 9 กันยายน 2561 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 8 ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและชุมชน (The 8th Regional Conference on Human Rights and Business in South East Asia) วันสุดท้าย นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการการเสวนาหัวข้อ “รูปธรรมข้อเสนอแนะของการพัฒนาความร่วมมือเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและชุมชน” โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นายเชาวลิต สุดธรรมวงศ์ ผู้แทนภาคธุรกิจ ดร.อภิสม อินทรลาวัณย์ ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ ผู้แทนภาควิชาการ และ นางสาว ส. รัตนมณี พลกล้า ผู้แทนภาคประชาสังคม ในโอกาสนี้ นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าวด้วย ณ โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เด้นท์ ริเวอร์ฟร้อนท์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
          อนึ่ง การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 8 ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2561 โดยวันนี้ (9 กันยายน 2561) ยังมีการนำเสนอประสบการณ์และความเห็นในระดับภูมิภาคโดยผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ ภาคประชาสังคม องค์กรภาคีเครือข่าย ในกลุ่มประเทศอาเซียน และช่วงบ่ายจะมีการแถลงการณ์ร่วมของผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนต่อประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรและผลกระทบข้ามพรมแดนด้วย

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1799765
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
3231
คน