Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 46
กสม.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจังหวัดเชียงราย
          เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงพื้นที่และประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องสิทธิชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดเชียงราย ๓ กรณี ดังนี้ ๑) กรณีกล่าวอ้างว่าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่คำอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนหมู่บ้านต้นน้ำแม่คำ อำเภอแม่จัน ๒) กรณีกล่าวอ้างว่าโครงการศึกษาออกแบบและพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองล่ม อำเภอแม่จัน ๓) กรณีกล่าวอ้างว่าชาวบ้านอาจได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1799761
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
3227
คน