Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 24
กสม. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกรณีโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายบางปะอิน-นครราชสีมา พร้อมด้วยรับฟังสภาพปัญหาผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม การเปลี่ยนแปลงสภาพลำน้ำลำตะคอง
          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะ พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และกรมทางหลวง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกรณีโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายบางปะอิน-นครราชสีมา พร้อมด้วยรับฟังสภาพปัญหาผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม การเปลี่ยนแปลงสภาพลำน้ำลำตะคอง

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1748672
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
863
คน