Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 43
กสม. สมณ์ ลงพื้นที่จ.สงขลา ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีโครงการเคเบิลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-ญี่ปุ่น 2 และโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต
          วันที่ 22 - 23 มกราคม 2563 นายสมณ์ พรหมรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางพิมธนัชย์ ลีลาชัย ผู้อำนวยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวม 2 กรณี ได้แก่ (1) กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานของรัฐไม่รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากโครงการเคเบิลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ญี่ปุ่น 2 และ (2) กรณีขอให้ตรวจสอบกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามโครงการ "เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" พร้อมกันนี้ ได้เชิญบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคำร้องทั้งสองกรณีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเท็จจริงประกอบการตรวจสอบ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2677639
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
385
คน