Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 93
กสม. สมณ์ ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ แสวงหาข้อเท็จจริงจากฝ่ายปกครอง-ส่วนท้องถิ่น กรณี กสม. หยิบยกเหตุยิงโจมตีป้อม ชรบ. ยะลา เป็นเรื่องตรวจสอบการละเมิดสิทธิฯ
          ตามที่ได้เกิดเหตุยิงโจมตีป้อมยามจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำหมู่บ้านทุ่งสะเดา และชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ลำพะยา หมู่ที่ 5 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นเหตุให้มี ชรบ. ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เสียชีวิต เมื่อคืนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีมติหยิบยกกรณีดังกล่าวให้เป็นเรื่องตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นั้น
          วันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2562 นายสมณ์ พรหมรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้ดูและตรวจสอบงานด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาสและยะลา เพื่อรับฟังและสอบถามข้อเท็จจริง เช่น สภาพปัญหาของ ชรบ. ข้อเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ จากฝ่ายปกครองที่มีหน้าที่กำกับดูแลชาวบ้านผู้อาสาปฏิบัติหน้าที่ ชรบ. และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
          โดยเช้าวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายสมณ์และคณะ เดินทางไปยังศูนย์ศึกษาและประสานด้านสิทธิมนุษยชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประสานการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
          จากนั้นช่วงบ่าย นายสมณ์และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เดินทางไปยังจังหวัดนราธิวาส โดยได้เข้าหารือกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านจากสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาของ ชรบ. ก่อนจะกลับมายังจังหวัดปัตตานีในช่วงเย็นเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากผู้แทนกำนันตำบลต่าง ๆ ในจังหวัดปัตตานี
          ต่อมา วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายสมณ์และคณะ เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ลำพะยา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุคนร้ายยิงโจมตีป้อม ชรบ. ยะลา โดยได้เข้าหารือและรับฟังข้อเท็จจริงจากนายก อบต. ลำพะยา และผู้ใหญ่บ้านในตำบลลำพะยา เพื่อให้ได้ข้อมูลรอบด้านจากในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
          ทั้งนี้ กสม. มีแผนลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากนี้จะประสานความร่วมมือไปยังภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อประมวลข้อเท็จจริงให้รอบด้าน ก่อนจัดทำเป็นข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้เสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยไม่ชักช้า


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2825642
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
3004
คน