Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 55
กสม. สมณ์ เข้าหารือ แม่ทัพภาคที่ 4 – ประสานความร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของผู้ต้องสงสัยระหว่างถูกควบคุมตัว และเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ซักถาม ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร
          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายสมณ์ พรหมรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายบุญเกื้อ สมนึก รองเลขาธิการ กสม. นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน ที่ปรึกษาสำนักงาน กสม. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. เข้าพบ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 (มทภ. 4) และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 (ผอ.กอ.รมน. ภาค 4) เพื่อติดตามความคืบหน้าและประสานความร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องเรียนเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของผู้ต้องสงสัยในระหว่างถูกควบคุมตัว รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร
          จากนั้น นายสมณ์ และคณะ ได้เดินทางไปยังศูนย์ซักถาม ฉก.ทพ.43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ซักถาม และขั้นตอนกระบวนการในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง โดยพบว่า มีการปรับปรุงระบบและขั้นตอนการควบคุมผู้ต้องสงสัยเป็นไปตามข้อเสนอแนะของ กสม. ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจต่อญาติและผู้ถูกควบคุมตัวได้ว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชน


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2625797
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
642
คน