Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 18
กสม. อารีวรรณรับหนังสือร้องเรียนนักศึกษากรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเปิดเผยข้อมูลผลการศึกษา
          นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมได้นำกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเปิดเผยข้อมูลผลการศึกษา ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยนางสาวอารีวรรณ  จตุทอง  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เป็นผู้แทนรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2817369
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
219
คน