Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 21
กสม. เตือนใจ ร่วมกับจังหวัดเชียงราย – องค์กรเครือข่าย ประชุมแก้ไขปัญหาการสถานะบุคคลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการไร้สถานะทางกฎหมายและสิทธิของบุคคลในจังหวัดเชียงราย โดยมีตัวแทนของอำเภอต่างๆ และองค์กรเครือข่ายสถานะบุคคลจังหวัดเชียงราย 5 องค์กร ประกอบด้วย 1) มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.) 2) มูลนิธิกระจกเงา 3) มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนพื้นที่สูง(พปส.) 4) องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และ 5) มูลนิธิแอดเวนติสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์แอ๊ดดร้าประเทศไทย (ADDRA) เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมวังคำ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
          นางเตือนใจฯ กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้` “ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดี ได้เปิดวงสนทนากัน หลังจากที่เพิ่งกลับมามีคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายอีกครั้ง ทำให้ได้ทราบถึงผลการดำเนินงานกำหนดสถานะบุคคลของแต่ละอำเภอ เป็นสถานการณ์ล่าสุดของจังหวัดเชียงราย ที่ยังเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติอยู่อีกมาก แล้วยังพบว่า มีการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลอย่างเป็นระบบ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีข้อเสนอที่น่าสนใจหลายเรื่อง ซึ่งจะได้นำมาเรียบเรียงเป็นข้อเสนอ เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหา ที่เริ่มต้นจากคนทำงานจริง ๆ ปัญหาที่ค้างในหลายเรื่องจะได้หมดสิ้นไปในที่สุด”
          ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน นางเตือนใจ ดีเทศน์ได้นำแม่เฒ่ากลุ่มชาติพันธุ์อาข่าหมู่บ้านกิ่วสะไต จำนวน 8 คนซึ่งมีอายุระหว่าง 65 - 89 ปี แต่งชุดประจำชนเผ่ามาขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ภายหลังจากแม่เฒ่ากลุ่มนี้ประสบปัญหาไร้สัญชาติ ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนมายาวนาน ในที่สุดได้รับการอนุมัติจากนางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จันให้ลงรายการสัญชาติในทะเบียนบ้านได้ ผลในทางกฎหมาย คือ ผู้เฒ่าทั้ง 8`คนได้รับการพิสูจน์ว่า เป็นบุคคลสัญชาติไทยมาตั้งแต่เกิด
          นอกจากนี้ ในช่วงเย็นและค่ำนางเตือนใจยังได้ไปพบกับนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย พร้อมคณะ และ ดร.ธีรพล สุระพรหม พยานบุคคลของอดีตเด็กไร้รากเหง้า “บุญหลาย -`(ไม่มีชื่อสกุล)” อายุเกือบ 30 ปีที่ยังไร้รัฐ เพราะยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เพื่อสืบค้นข้อมูลที่จะขจัดความเป็นคนไร้รัฐให้หมดไป ตามแนวทางการรณรงค์ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)` ที่เชิญชวนร่วมกันขจัดความเป็นคนไร้รัฐให้หมดไปจากโลกนี้ ภายในปี พ.ศ. 2567
 

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1748672
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
863
คน