Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 33
กสม. เตือนใจ ในฐานะผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รางวัลผู้ลี้ภัยนันเซน ปี 2561 ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานเพื่อขจัดการไร้รัฐไร้สัญชาติ ณ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
          วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ เวลาท้องถิ่น 13.00 น. ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (finalist) ในฐานะผู้อุทิศตนเพื่อการแก้ไขปัญหาการไร้รัฐไร้สัญชาติของรางวัลผู้ลี้ภัยนันเซน (Nansen Refugee Award) ประจำปี 2561 เข้าร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขจัดการไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ในหัวข้อการประชุมเรื่อง “การสานพลังร่วม : การทบทวนครึ่งแผนของโครงการรณรงค์ #IBelong เพื่อยุติการไร้รัฐ (Building Momentum : Mid-Point of the #IBelong Campaign)” สืบเนื่องจากโอกาสครบรอบระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ #IBelong ครึ่งแผนงาน (5 ปี จาก 10 ปี)

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1799761
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
3227
คน