Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 6
ปธ. กสม. บันทึกเทปโทรทัศน์รายการข่าวเช้าทางสถานีโทรทัศน์ PPTV
          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บันทึกเทปโทรทัศน์การให้สัมภาษณ์เรื่อง ผลการประเมินสถานะของ กสม. ไทยในเวทีโลก ในรายการข่าวเช้าทางสถานีโทรทัศน์ PPTV ณ สถานีโทรทัศน์ PPTV ถนนวิภาวดี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3090812
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1629
คน