Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 17
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ Introduction to Judicial Training System in Thailand ให้กับคณะผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสำหรับผู้นำการอบรม (Training of the Trainer) อันได้แก่ คณะผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน จากราชอาณาจักรกัมพูชา
          4 ธันวาคม 2561 นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ Introduction to Judicial Training System in Thailand ให้กับคณะผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสำหรับผู้นำการอบรม (Training of the Trainer) อันได้แก่ คณะผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน จากราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งนี้ มีเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมให้การต้อนรับด้วย ณ ห้องประชุม 709 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1749196
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
385
คน