Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 105
เครือข่าย “We Walk เดินมิตรภาพ” ยื่นหนังสื่อถึง กสม. ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมจนท.รัฐเข้าข่ายคุกคามและปิดกั้นเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบของประชาชนตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม
          วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตัวแทนเครือข่าย People Go Network เข้ายื่นหนังสือต่อนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม “We walk เดินมิตรภาพ” และหามาตรการประสานงานเพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
          นายนิมิตร์ เทียนอุดม ตัวแทนเครือข่าย People Go Network กล่าวว่า ตามที่เครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรม “We Walk เดินมิตรภาพ” โดยการเดินเท้าจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไปยังจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อรณรงค์ให้สาธารณชนได้ทราบถึงปัญหาที่สำคัญของประเทศใน ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) รัฐสวัสดิการ ๒) เกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร ๓) สิทธิชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ๔) สิทธิเสรีภาพ รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๔ และ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ รับรองไว้ นั้น ปรากฏว่า ตั้งแต่วันเริ่มต้นกระทั่งวันสิ้นสุดกิจกรรม เจ้าหน้าที่รัฐทั้งในและนอกเครื่องแบบได้มีความพยายามปิดกั้นและขัดขวางการดำเนินกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ เช่น การทำให้เกิดความหวาดกลัวด้วยการโทรศัพท์และติดตามไปพบครอบครัวผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม We walk ณ ที่พักอาศัย หรือที่ทำงาน การกดดันวัดต่าง ๆ ที่ขบวน We Walk จะเข้าพัก ทำให้หลายวัดไม่สะดวกใจในการให้ที่พัก การข่มขู่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งห้ามมิให้ร่วมกิจกรรมอีก โดยอ้างว่าอาจถูกแบล็คลิสต์ไม่ให้ทำงานที่ต่าง ๆ หลังเรียนจบ หรือแม้กระทั่งการแจ้งความดำเนินคดีในความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ จนทำให้ชาวบ้านหลายรายต้องถูกฝากขังและหาเงินประกันด้วยความยากลำบาก เป็นต้น
          นอกจากนี้ นายนิมิตร์ ยังให้ความเห็นว่า พฤติกรรมดังกล่าวของเจ้าหน้าที่มีลักษณะเป็นการคุกคาม ปิดกั้น และขัดขวางการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบตามกฎหมาย และยังเป็นการกระทำที่ขัดต่อคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ และ ภาค ๔ มิให้กระทำการใดใดที่มีลักษณะขัดขวางการใช้เสรีภาพในการชุมนุมของผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวและให้ดำเนินการคุ้มครองดูแล จึงร้องเรียนมายัง กสม. เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการคุกคามประชาชนในกิจกรรม We Walk เดินมิตรภาพ โดยเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าการข่มขู่ คุกคาม และปิดกั้นการใช้เสรีภาพของประชาชนและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจะยุติโดยทันที โดยที่รัฐจะต้องมีมาตรการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วย
          ด้านนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กสม. ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรม We Walk เดินมิตรภาพ ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มกิจกรรมกระทั่งวันสุดท้าย ซึ่งได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่ามาปฏิบัติหน้าที่เพื่อคุ้มครองดูแลความเรียบร้อย อย่างไรก็ดี เมื่อมีประชาชนร้องเรียนมาในกรณีดังกล่าว กสม. จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ข้อมูลว่ามีการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในลักษณะข่มขู่ คุกคามประชาชนเช่นนั้นจริงหรือไม่ เพื่อจัดทำรายงานข้อเสนอแนะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเสนอรัฐบาลต่อไป
 

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1688390
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
33
คน