Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 82
นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังปัญหาจากตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน จากการปล่อยน้ำเน่าเสียที่เกิดจากฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์(ฟาร์มสุกร)
          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังปัญหาจากตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน จากการปล่อยน้ำเน่าเสียที่เกิดจากฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์(ฟาร์มสุกร) ทำให้คุณภาพของน้ำเสื่อมโทรม สกปรก มีกลิ่นเน่าเหม็นและแมลงวันรบกวน สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน กลุ่มอาชีพผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกร ชาวนา ชาวสวน และผู้ใช้น้ำ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1688390
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
33
คน