Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 43
นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายงานสถานะบุคคลจังหวัดเชียงรายเรื่องปัญหาสถานะบุคคลจังหวัดเชียงราย
          เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายงานสถานะบุคคลจังหวัดเชียงรายเรื่องปัญหาสถานะบุคคลจังหวัดเชียงราย โดยชาวไทลื้อได้สะท้อนสภาพปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการขอแปลงสัญชาติ ซึ่งได้เคยยื่นคำร้องตั้งแต่ ๒๕๔๗ จำนวน ๒๘๘ ราย แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครได้รับอนุมัติ เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ เช่น หลักเกณฑ์ซึ่งกำหนดให้ผู้ขอแปลงสัญชาติต้องเป็นผู้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน เป็นต้น

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1799765
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
3231
คน