Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 55
กสม. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562
          วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานนะประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 ร่วมกับคณะอำนวยการศูนย์ฯ และเครือข่ายในภูมิภาค โดยหารือถึงแนวทางการทำงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาและประสานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ ในปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเผยแพร่คู่มือการจัดการเรียนรู้ 5 ช่วงชั้น การจัดอบรมเครือข่ายแกนนำเยาวชนเคารพสิทธิมนุษยชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประเด็นสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2825644
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
3006
คน