Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 32
นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
          เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
          สำหรับการประกอบพิธีทางศาสนามหามงคลทั้ง ๕ ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม และ พระราชาคณะ รวม ๑๐ รูปร่วมพิธี
          จากนั้นศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร โดยเลขานุการสำนักจุฬาราชมนตรี ขณะที่ศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร โดยเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิก ส่วนศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพร โดยพระครูสุริยา เทเวศ พระครูพราหมณ์ สำนักพราหม์พระราชครู
          และ สุดท้ายศาสนาซิกข์ ทำพิธีสวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา โดยนายรามีนเดอร์ ซิงห์ สัจญานศรีสกุล นายกสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1687640
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1072
คน