Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 10
มติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 35/2563
          วันที่ 30 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 35/2563 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยการประชุมดังกล่าว กสม. ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น จำนวน 6 เรื่อง ซึ่งเป็นรายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าสามีถูกเจ้าหน้าที่ทหารทำร้ายร่างกายในระหว่างการควบคุมตัว และกรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคงทำร้ายร่างกายสามีในระหว่างการควบคุมตัว


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3031081
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
98
คน