Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 28
มติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ 4/2564
          วันที่ 19 มกราคม 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย กสม. ได้พิจารณาความก้าวหน้าการเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคโดยเห็นชอบให้มีประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ครบ 6 แห่ง ซึ่งจะมีการจัดพิธีเปิดภายในเดือนกุมภาพันธ์ โดยในบางแห่งอาจจะใช้พิธีเปิดผ่านระบบทางไกล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ กสม. มีมติให้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการจัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ด้วย


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3090782
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1599
คน