Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 44
กสม. อังคณา รับหนังสือจากเครือข่ายปฏิรูปที่ดินอีสาน ขอให้ประสานการคุ้มครองเพื่อการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมของนักปกป้องสิทธิฯ พื้นที่หนองบัวระเหว
          วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้แทนเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ พีมูฟ และ องค์กร Protection International ประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือต่อ นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ขอให้ประสานงานหรือดำเนินการเพื่อให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินอีสาน พื้นที่หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติไทรทองทับที่ทำกินและถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจำนวน ๑๕ คน ๑๙ คดี ได้เข้าถึงการคุ้มครองจากกลไกของรัฐรวมถึงได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ ห้องรับรอง ๖๐๔ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1686677
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
109
คน