Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 50
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายเรื่อง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน" ให้กับนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า
          วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายเรื่อง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน" ให้กับนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 18 ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการระดับสูง อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับผู้บริหาร ผู้บริหารจากภาคเอกชน และนักพัฒนาองค์กรเอกชน จำนวน 150 คน ณ ห้องประชาธิปก อาคารจอดรถชั้น5(โซนทิศตะวันตก) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาแจ้งวัฒนะ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1748689
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
880
คน