Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 9
มติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 6/2564
          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยการประชุมดังกล่าว กสม. ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น จำนวน 32 เรื่อง ซึ่ง กสม. มีมติเห็นควรรับไว้เป็นคำร้องและมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จำนวน 10 เรื่อง และเรื่องร้องเรียนที่มอบหมายเจ้าหน้าที่รับไว้ดำเนินการโดยให้ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจัดทำข้อเสนอแนะฯ จำนวน 15 เรื่อง
          ในการประชุมนี้ กสม. ยังได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายร่างกายสามีเพื่อให้รับสารภาพ เรื่อง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิความเป็นส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว กรณีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติการข่าวสารและการประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ของรัฐบาล เรื่อง เสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนา กรณีกล่าวอ้างว่าศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกห้ามนักศึกษามุสลิมไว้เครา บังคับให้เข้าร่วมพิธีกรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักศาสนา รวมทั้งจัดกิจกรรมทางวิชาการตรงกับเวลาประกอบพิธีละหมาด และเรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่านายทหารมีคำสั่งลงโทษทหารกองประจำการทำให้ได้รับบาดเจ็บอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3090794
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1611
คน