Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 92
นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนสำหรับนิสิต นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน โต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561 เป็นวันที่สาม
          เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนสำหรับนิสิต นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน โต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561 เป็นวันที่สาม ณ โรงแรมรามา การ์เดน กรุงเทพฯโดยกิจกรรมเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกมีทั้งหมดจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1.นายชญทัต พัฒนะภูมิ 2. นายธนดล สิริจันทกุล 3.นายธนากร แซ่ฉิน 4.นายปุญญวิชญ์ ปุญญาภิบาล 5.นายวสุวัฒน์ ดีพร้อมอริยกุล ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อคัดเลือกเป็นเยาวชนตัวแทนประเทศไทยแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ณ ประเทศกัมพูชา

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1686676
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
108
คน