Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 48
นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมเวทีสุนทรียเสวนาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้ ของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน
          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมเวทีสุนทรียเสวนาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้ ของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเขตงานตะนาวศรี และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (ไอยูซีเอ็น) จัดขึ้น ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอปัญหาและสถานการณ์ด้านป่าไม้และที่ดินที่ชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนและหาทางออกร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน ในประเด็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1688390
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
33
คน