Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศและต่างประเทศ
ข่าว View : 35
วอนรัฐ เปิดกว้าง ยอมรับเพศหลากหลาย
วอนรัฐ เปิดกว้าง ยอมรับเพศหลากหลาย
Source - เว็บไซต์เดลินิวส์ (Th)

Saturday, March 18, 2017  18:46

          เมื่อวันที่ 18 มี.ค. เวลา 13.30 น. ที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายเอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผอ.สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล กล่าวในการเสวนาเรื่อง “(ฤๅ) ไม่มีพื้นที่ความหลากหลายทางเพศในรัฐธรรมนูญ?” ว่า ที่ผ่านมามีความพยายามจะให้คำว่าเพศสภาพให้ไปอยู่ในพื้นที่ทางกฎหมาย แต่คนที่ยกร่างรัฐธรรมนูญอาจจะไม่เข้าใจว่าคำนี้มีความสำคัญอย่างไร จึงไม่ได้บรรจุคำว่าเพศสภาพเข้าไปด้วย ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญควรเป็นพื้นที่เปิดกว้างในการตีความเรื่องเพศ การที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุถึงการคุ้มครองที่ชัดเจน ดังนั้นอาจจะทำให้กฎหมายกลายมาเป็นข้อจำกัดในการแสดงออกทางเพศ ความแตกต่างทางเพศอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง อาจจะไม่ได้รับการยอมรับหรืออาจทำให้ผิดกฎหมาย การความต้องการการเคารพทางเพศอาจถูกจำกัด รวมถึงมีการลิดรอนสิทธิบางอย่างด้วย

          นายนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กล่าวว่า ในยุคหนึ่งสังคมไทยมีการปลูกฝั่งแนวคิดที่มีแค่ชาย กับหญิง เป็นลักษณะของขาวกับดำเท่านั้น ทั้งยังลงลึกเข้าไปอยู่ในตำราเรียน รวมถึงสถาบันการศึกษา ที่ถูกปลูกฝังความคิดนี้มาโดยตลอด ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ค่อยมีปาก มีเสียงมักจะถูกเบียดให้ไปเป็นคนชายขอบ ขณะที่ปัจจุบันยังเป็นคำถามว่าวัฒนธรรมของสังคมไทยนั้นยอมรับคนกลุ่มนี้หรือไม่ ขณะนี้สังคมได้พยายามสร้างพื้นที่ให้กับกลุ่มนี้แบบใด เพื่อจะสามารถมีศักดิ์ศรี และภูมิใจในชีวิตของตัวเอง

          นายเคท ครั้งพิบูลย์ นักวิชาการอิสระ และนักกิจกรรมด้านความหลากกหลายทางเพศ กล่าวว่า การร่างพ.ร.บ.ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเพศทางเลือกปัจจุบัน กลุ่มเพศทางเลือกแทบจะไม่มีส่วนร่วมเลย รัฐธรรมนูญก็มีความพยายามกีดกัน จากบุคคลที่ยกร่างรัฐธรรมนูญใน 2 ส่วนคือ 1.ยังมีความเข้าใจผิดในความหลากหลายทางเพศอยู่ และ 2. กลัวว่าจะกระทบกับความมั่นคง เมื่อมีการพูดถึงกฎหมายรับรองทางเพศจะเกิดความกลัว

          ด้าน ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มาตรา 27 ที่กำหนดให้ชายหญิงมีความเท่าเทียมกัน ส่งผลให้กฎหมายหลายฉบับได้รับการแก้ไข ทั้งนี้ก็ยังมีคำถามว่ามีความจำเป็นต้องเขียนเพิ่มเติมว่าชายหญิงและกลุ่มเพศทางเลือกต้องมีความเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะยังไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ในทางปฏิบัติจะต้องครอบคลุม เพราะคนกลุ่มนี้คือประชากรของประเทศที่รัฐจะต้องให้การดูแลคุ้มครอง

          ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์ (คลิกที่นี่)

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1310786
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
82
คน