Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 1205
defaultImage
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนัก ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP)
                   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย สถาบันพระปกเกล้า ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP) โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 นั้น
 
                   เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและประสงค์จะยื่นใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างทั่วถึง จึงขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1. ประกาศขยายเวลารับสมัคร  (คลิก)           
2. ใบสมัคร  (คลิก)

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2057307
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1730
คน