Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 19
รองเลขาธิการ กสม. เป็นวิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1
          10 มิถุนายน 2562 นายบุญเกื้อ สมนึก รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ระบบสิทธิมนุษยชนระดับชาติ 2" ให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา อาคารจอดรถชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2174836
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
121
คน