Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 28
ร่วมเป็นเกียรติครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
          ร่วมเป็นเกียรติงานครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ปีที่ 31 นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นเกียรติงานครบรอบการก่อตั้ง สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิถาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2625972
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
817
คน