Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 34
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ครบรอบปีที่ 16
          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ครบรอบปีที่ 16 โดยมี นพ.ประจักษวิช เล็บนาค และ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้การต้อนรับ ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1748669
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
860
คน