Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 34
สำนักงาน กสม. เข้าร่วมกิจกรรมผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่ 41
          19 สิงหาคม 2563 นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่ 41 และร่วมบรรยายในหัวข้อ หน้าที่และอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับผู้แทนองค์กรอิสระตามรัฐธรรนูญ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ได้ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยประชาชนให้ความสนใจและสอบถามความรู้และขอคำแนะนำด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2894044
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1376
คน